Průvodce prodejem nemovitosti

Ing. Lucie Bilá

Makléř, Manažér, Majitel

T: 604271207

E: lucie.bila@general.cz

Kontaktovat kancelář

Jméno:
Email:
Tel. číslo:

Již 40 let provádí CENTURY 21 stovky tisíc rodin celého světa jejich realitními transakcemi. Úspěšný prodej Vaší nemovitosti zajistí naši profesionální makléři, celostátní a celosvětová síť poboček a špičkové technologie, které zájemcům o koupi pomohou lépe vyhledat právě Vaši nemovitost. Makléř CENTURY 21 s Vámi zpracuje plán prodeje Vaší nemovitosti a Vašeho stěhování.

Rozhodnutí prodat a přestěhovat se

Prodat Váš domov a přestěhovat se je velmi emocionální rozhodnutí. Pokud věnujete čas výběru toho pravého realitního odborníka, může se celá transakce stát příjemným a vzrušujícím zážitkem.

Prodat: ano či ne?

Důvodů, proč prodat Vaši nemovitost, může být mnoho: nová práce, touha po změně životního stylu či touha bydlet na lepší adrese; důvody jsou tak jedinečné, jako jste Vy sami. Existují však i důvody k tomu nemovitost neprodávat. Hledáte-li například vyšší komfort bydlení, může být lepší variantou rekonstrukce Vašeho současného domova než stěhování. V některých případech je možné místo prodeje zvážit i možnost pronájmu Vašeho bytu a vyhledání nájemního bydlení ve Vámi zvolené lokalitě. Zkušený realitní profesionál zanalyzuje současnou situaci na trhu a pomůže Vám zvolit správnou variantu. Jste dostatečně zaneprázdněni Vaší prací, rodinou a dalšími povinnostmi? Přenechte prodej Vaší nemovitosti odborníkovi, který zajistí hladký průběh celého obchodu. Nespěchejte. Promluvte si s více makléři CENTURY 21 a vyberte si toho, s nímž se cítíte nejlépe.

1.krok: Plánování prodeje

Prodej nemovitosti je možná největší finanční transakce Vašeho života a pro člověka, který není zběhlý v právních
a obchodních záležitostech, by bylo velmi riskantní se do této transakce pustit samostatně. Zvolit správné marketingové nástroje, vyjednat optimální cenu, ošetřit a časově na sebe navázat podpis smluv, výplatu peněz a předání nemovitosti vyžaduje mnoho zkušeností a znalostí.
Najít si zkušeného a proškoleného odborníka v realitách by tedy mělo být jasnou volbou.
Věnujte jeho výběru dostatek času, vyhodnoťte jeho zkušenosti a zázemí a ověřte, že je specializován na Vaši lokalitu.

Proč stále více klientů volí exkluzivní formu spolupráce?

1) Jedinečnost nabídky zaručuje, že bude nabízena za maximální možnou cenu. Pokud jednu nabídku nabízí více subjektů (realitních makléřů), začínají si uměle konkurovat a mnohdy bezdůvodně tlačí na snižování ceny. Proč? Protože v případě, že nemovitost nabízí více makléřů, má šanci prodat pouze ten, který ji nabízí za nejnižší cenu. Ale zájem Vás – prodávajícího – je přesně opačný! Svěřte tedy nemovitost jedinému, pečlivě vybranému makléři a máte zajištěn maximální příjem z prodeje.
2) Výhradní smlouva uzavřená s makléřem CENTURY 21 neznamená, že Vaši nemovitost prodává jediný makléř. Díky propracovanému systému referenční spolupráce, kde všichni makléři vzájemně sdílí nabídky a poptávky, může kupujícího zajistit kterýkoli makléř z libovolné pobočky CENTURY 21. Tím pro Vás zajišťujeme prodej v nejrychlejší
možné době.
3) Pokud je stejná nemovitost nabízena více realitními makléři na jednom inzertním místě (jak tomu bývá v případě neexkluzivní spolupráce), často to vede ke zmatení kupujícího klienta. Informace jednotlivých makléřů se mohou lišit, různá může být i jimi nabízená cena. Takových nabídek si zpravidla zájemci o koupi nevšímají, protože se v nich nejsou schopni zorientovat.
4) Exkluzivní smlouva znamená, že máte jedinou kontaktní osobu, s níž řešíte všechny otázky spojené s prodejem. Pouze takto jsou jasně nastavena práva, povinnosti a především zodpovědnost Vašeho makléře.
5) Jediný prodávající makléř zároveň znamená, že se všechny poptávky na Vaši nemovitost schází na jednom místě. Díky tomu má makléř (a spolu s ním i Vy) dokonalý přehled o zájmu potenciálních kupujících a přesný obrázek o tom, za jakou cenu lze Vaši nemovitost prodat.
6) I při výhradní spolupráci se CENTURY 21 máte možnost si nemovitost prodávat sami a v případě, že naleznete kupce, získat výraznou slevu z provize. Veškerý servis spojený s převodem zajistí makléř.
7) Našim exkluzivním klientům garantujeme předávání pravidelného reportu, ve kterém informujeme o průběhu prodeje. Tento report od svého makléře obdržíte minimálně jednou týdně, případně dle dohody.
8) Při výhradním zastoupení významně šetříme Váš čas, jelikož můžeme lépe plánovat prohlídky a následná jednání se zájemci o koupi. Na prohlídky navíc zveme pouze klienty, které jsme předem prověřili.
9) Makléř, který prodává na základě výhradní smlouvy, má výrazně větší rozpočet na marketing Vaší nemovitosti na trhu. Informujte se u Vašeho makléře na marketingové bonusy, které poskytujeme exkluzivním klientům.

2.krok: Vytvoření marketingového plánu

Při prodeji nemovitosti se používá hned několik marketingových strategií. Většinu práce realitního makléře CENTURY 21 nemusí prodávající vnímat, přesto zahrnuje zásadní činnosti, které mají za úkol upozornit na Vaši nemovitost maximum kupujících klientů. Jedná se o telefonáty a emailovou korespondenci s poptávajícími klienty, pořádání dní otevřených dveří, jednání se zájemci o koupi, komunikaci s těmi, kdo reagovali na inzerci, aktualizaci a propagaci nabídky na internetu a mnoho dalších aktivit.
Při tvorbě marketingového plánu Vám makléř na základě svých zkušeností a praxe doporučí optimální marketingové
kanály pro prodej Vaší nemovitosti. Víme, že úspěšný marketing je založen na kombinaci inzerce ve velkých, celostátních médiích s inzercí lokální, úzce zaměřenou na lokalitu prodávané nemovitosti.
Navržený marketingový plán si před jeho spuštěním samozřejmě vzájemně odsouhlasíte.

3.krok: Vytvoření Srovnávací tržní analýzy (STA)

Jednou z klíčových rolí makléře CENTURY 21 je pomoci majiteli nemovitosti správně nastavit prodejní cenu. Období, kdy je nemovitost na trhu nová a neokoukaná, je totiž pro její prodej nejpříhodnější. Z toho důvodu se snažíme nastavit správnou cenu od prvního okamžiku, kdy nemovitost na trh uvedeme. Pro určení ideální prodejní ceny, resp. pásma, v němž by se cena měla pohybovat, používají naši makléři jedinečný nástroj – Srovnávací tržní analýzu (STA). Při zpracování STA pracuje makléř s nejaktuálnějšími daty z realitního trhu. Největší vliv na cenu budou mít realizované prodeje ve Vaší oblasti, které makléř získá z naší obsáhlé databáze uskutečněných transakcí.
Zohlední stáří a stav Vaší nemovitosti, lokalitu, občanskou vybavenost okolí, časovou osu prodeje (tedy do kdy je třeba prodej realizovat) a v neposlední řadě i aktuální situaci na realitním trhu.
Zpracovanou STA Vám makléř předá, okomentuje a ponechá ke schválení.
Ihned po odsouhlasení prodejní ceny uvede makléř nemovitost na trh, přesně dle vypracovaného marketingového plánu.
Prodej může začít!

4.krok: Prohlídka Vaší nemovitosti

Ačkoliv prodávaná nemovitost byla a stále je Vaším domovem, naším společným cílem je teď přesvědčit kupujícího o tom, že by mohla být i jeho domovem.
Nejdůležitější je, aby nemovitost byla čistá a uklizená, to se týká především kuchyně a koupelny. Dále je vhodné se zbavit přebytečných věcí a nábytku, aby pokoje působily prostorně. Pokud je Vaše nemovitost vymalována výraznými barvami, doporučujeme ji přemalovat do světlých odstínů, aby oslovila širší portfolio kupujících. Proveďte drobné opravy, a to jak v interiéru, tak, v případě rodinných domů, i na fasádě či zahradě.
Kupující se na prohlídce musí cítit jako doma. Proto doporučujeme například před prohlídkou uvařit kávu, která nemovitost příjemně provoní a navodí atmosféru rodinné pohody.

5.krok: Vyjednávání obchodu

Kupující málokdy nabídne za nemovitost stejnou cenu, jakou je cena inzerovaná. Buďte trpěliví.
Prodávající i kupující chtějí to samé – převést vlastnictví nemovitosti. Vyjednávání o obchodních podmínkách prodeje je ale někdy zdlouhavé a náročné. A právě tady jsou nepostradatelné vyjednávací schopnosti Vašeho makléře CENTURY 21. Konečné rozhodnutí, zda nabídku přijmout či odmítnout, je ale vždy na Vás.
Jakmile jsou obě strany domluveny na základních podmínkách prodeje, Váš makléř sepíše s kupujícím rezervační smlouvu a vybere od něj rezervační depozit – potvrzení jeho závazného rozhodnutí koupit Vaši nemovitost.
Kupní smlouvy pro Vás připravujeme ve spolupráci s vybranými právními kancelářemi. Jakmile jsou dohodnuty všechny náležitosti kupní smlouvy, vyzve makléř CENTURY 21 Vás i kupujícího ke schůzce ohledně podpisu této smlouvy. Když je kupní smlouva podepsána, podá ji Váš makléř na katastrální úřad. Vlastnictví nemovitosti je ale převedeno až v den, kdy katastrální úřad rozhodne o povolení vkladu vlastnického práva, a to se zpětnou platností ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva.

6.krok: Poprodejní servis

Dokončením právní stránky převodu vlastnictví ale pro makléře CENTURY 21 práce nekončí. Víme, že i v této fázi čeká
ještě spousta práce, ve které chceme našim klientům pomoci.
Je třeba ohlídat datum, kdy dojde k převodu vlastnického práva na Katastru nemovitostí, jelikož na tento okamžik
mohou být navázány další kroky, jako je vyplacení kupní ceny a předání nemovitosti. Při předávání nemovitosti zpracujeme předávací protokol, na jehož základě předáte kupujícímu klíče od nemovitosti.
S prodejem nemovitosti jsou spojeny i určité daňové povinnosti. Ohlídáme za Vás termín pro podání přiznání k dani z převodu nemovitosti, pomůžeme Vám s jeho vyplněním a zajistíme Vám vyhotovení znaleckého posudku pro účely zmíněné daně. Pomůžeme s převodem energií na nového majitele a v případě potřeby i s doprovodnými službami, jako je stěhování, vyklízení a podobně.

7.krok: Kontrolní formulář

Otázky, které je vhodné si zodpovědět, než začnete prodávat nemovitost:
Vázne na nemovitosti zástavní právo?
Vázne na nemovitosti věcné břemeno?
Pokud ano, víte, jak lze takovou nemovitost prodat?
Je nemovitost zatížena exekucí?
Je nemovitost zatížena právem nájmu třetích osob?
Existuje na nemovitosti předkupní právo třetích osob, ať již smluvní nebo ze zákona?
Víte, jaké jsou ceny aktuálně nabízených podobných nemovitostí ve Vaší lokalitě?
Znáte ceny skutečně prodaných podobných nemovitostí ve Vaší lokalitě?
Víte, jak nejlépe připravit nemovitost na prodej?
Víte, jakým způsobem oslovit maximum potenciálních kupujících?
Víte, kolik bude stát inzerce?
Máte připravenu argumentaci pro vyjednávání s kupujícím o výši kupní ceny?
Máte připravenu rezervační smlouvu?
Víte, kam a v jaké výši se bude skládat rezervační poplatek?
Víte, kdo připraví kupní smlouvu?
Víte, kdo připraví návrh na vklad kupní smlouvy do Katastru nemovitostí?
Víte, kdy a jak Vám bude vyplacena kupní cena?
Víte, jak zajistit, že vlastnické právo k nemovitosti nebude na kupujícího převedeno dřív, než kupující zaplatí kupní cenu?
Víte, kdy a na základě jakých skutečností dojde k předání nemovitosti?
Víte, kdo uhradí poplatky za vyhotovení smluv, notářské poplatky, správní poplatky atd.?
Víte, jak a kde převést smlouvy s dodavateli energií (plyn, elektřina, voda atd.) na kupujícího?
Víte, kdo pro Vás zpracuje odhad pro účely daně z převodu a kolik to bude stát?
Znáte datum splatnosti daně z převodu a její výši?
Umíte vyplnit přiznání k dani z převodu?

Tato stránka používá cookies, pro Váš lepší uživatelský zážitek Rozumím Více informaci