Služby pro developery

Ing. Lucie Bilá

Makléř, Manažér, Majitel

T: 604271207

E: lucie.bila@general.cz

Kontaktovat kancelář

Jméno:
Email:
Tel. číslo:

Realitní síť CENTURY 21 patří mezi ty společnosti, které se již několik let významnou měrou podílejí na rozvoji a dynamickém růstu českého trhu s realitami.

Naší filozofií je PROFESIONALITA, KOMPLEXNOST SLUŽEB a CÍLENÁ ŘEŠENÍ.

Náš Cíl

Definice konečného produktu

Cílem naší spolupráce na developerských projektech je realizovat prodej celého projektu s dosažením maximálního zisku pro developera.

Analýza projektu

• Analýza projektu z hlediska požadavků poptávky na realitním trhu
• Analýza projektu z hlediska stavebního řešení
• Srovnání s konkurenčními developerskými projekty
• Doporučení z hlediska optimalizace stavebního řešení, dispozic bytů, bytového standardu
• Doporučení z hlediska cílové skupiny, atraktivnosti lokality, požadavků na dopravní dostupnost, občanskou vybavenost, nastavení cen, optimalizace nákladů

Cílem celého týmu je spokojený klient, pro kterého je rozhodující kvalita servisu, flexibilita a spolehlivost. Makléři CENTURY 21 General se denně pohybují v tržním realitním prostředí a díky speciálnímu databázovému systému registrujeme nové poptávky a nabídky v síti CENTURY 21, ze kterých získáváme informace o konkrétních požadavcích nebo kritérií klientů. To je jedna z výhod, díky které jsme schopní reálně posoudit silné a slabé stránky jednotlivých projektů, a navrhnout vhodnou optimalizaci.

Častou slabinou každého developera bývá jeho schopnost správně předpokládat, co musí daný projekt splňovat, aby byla jeho realizace úspěšná.

Příkladem by mohl být projekt, u kterého chybí v blízkosti obchod potravin. Optimalizací projektu by byla jeho výstavba. Developer pak může profilovat nejen z prodeje tohoto obchodního prostoru, ale také z možnosti zvýšit cenu bytů, protože se zvýší míra užitku pro kupujícího, který nemusí denně řešit nákup potravin ve vzdáleném supermarketu. Pokud developer správně optimalizuje nabídku svých bytů, může dosáhnout většího úspěchu při jejich prodeji.

Konkurenční výhodou je důsledně implementační přístup, profesionální rychlá řešení, která ctí skutečné potřeby klientů.

Komplexní marketing a prodej

• Průzkum trhu se zaměřením dle zadaných kritérií
• Vytvoření filozofie projektu
• Vytvoření účinného marketingového plánu s ohledem na individualitu a specifičnost projektu
• Vytvoření mediaplánu
• Prezentace projektu ve vybraných médiích s ohledem na efektivitu a stav daného projektu
(internet, tisk – realitní časopisy, ostatní média dle typu a lokality výstavby, tištěné prezentace, přímé oslovení – direct marketing, kampaň v rádiích, vlastní internetové stránky, outdoor reklama)
• Organizace tiskové konference
• Reporting a vyhodnocení marketingových aktivit
• Návrh strategie prodeje
• Překlady materiálů
• Seznámení klienta s projektem, lokalitou
• Projednání smluvních a platebních podmínek s klienty
• Příprava smluv
• Uzavírání smluv a řízení prodeje
• Prodejní prostory – prestižní sídlo firmy
• Spolupráce při vytvoření prodejního místa

Strategie prodeje a marketingu je rozhodujícím faktorem pro úspěšné zvládnutí celého prodejního procesu. Důležité a samozřejmé je volit takovou propagaci, abychom byli schopni uspět v konkurenčním prostředí realitního trhu. Navíc si uvědomujeme, že díky využití psychologie v marketingové komunikaci dokážeme vhodně oslovit cílového klienta tak, že se již od počátku na základě vlastních motivačních prvků dokáže ztotožnit s nabízeným projektem. To ušetří nejen čas a náklady spojené s propagací prodeje, ale i výrazně napomáhá při řešení možných problémů. které se mohou v průběhu výstavby objevit.

Jeden z významných pilířů naší prodejní strategie je specializace na tzv. „přímý prodej“. Nečekáme, „až se klienti ozvou na naši inzerci“, ale soustředíme se na osobitý kontakt s klienty. Protože si uvědomujeme důležitost kvalitní databáze, neustále rozšiřujeme portfólio klientů, které spravujeme prostřednictvím databázového systému. Pomoci této koncepce dosahujeme stabilních a rostoucích výsledků a to i v momentech nepříznivých výkyvů trhu.

Projektový management

• Evidence a kontrola plateb dle splátkových kalendářů
• Kontrola plnění závazků ze strany klientů
• Závazky developera ze smluv s kupujícími
• Administrace klientských změn
• Pravidelná kontrola s developerem
• Průběžné vyhodnocování prodeje
• Řešení krizových situací
• Asistence u předání nemovitosti
• Řešení odchylek projektu od jeho realizace
• Databázové řešení

Pro řadu realitních kanceláří končí zodpovědnost za prodej developerského projektu podpisem rezervační smlouvy. V CENTURY 21 je podpis rezervační smlouvy začátkem.
Naším krédem je vždy to, co slíbíme. V případe podpisu rezervační smlouvy s kupujícím chceme docílit, aby byl kupující s rezervovaným bytem spokojen. Z toho důvodu usilujeme, aby realizace developerského projektu proběhla bez problémů a k tomu spolu s developerem zajišťujeme potřebnou součinnost.
Základní kompetenci v případe projektového managementu vidíme ve správné přípravě smluv a souvisejících dokumentů, v jasné komunikaci mezi klientem, developerem, architekty, bankou, stavební firmou atd.
Asistujeme při předání bytů a řešení případných reklamací, do této kategorie spadá i zajištění ochrany developera před neseriózním chováním kupujících, kteří se dožadují neopodstatněných požadavků či nereálných slev při převzetí bytu.

Klientské financování

• Zajištění bezplatného finančního servisu včetně doporučení formy financování
• Výhody s tím spojené:
– spolupracujeme se všemi hypotečními bankami a stavebními spořitelnami
– na základě analýzy předložíme klientům nejlepší možnou nabídku financování
– zvýhodněné úrokové sazby
– shromáždění všech potřebných dokumentů (snímek z katastrální mapy, LV aj.)
– dohled nad každou fází procesu poskytování úvěru, od žádosti o hypotéku až k podpisu hypoteční smlouvy
– spolupracujeme při zajištění bankovních garancí
– jiné záruky – bankovní úschova, vázaný účet

U nás prostřednictvím systému CENTURY 21 Hypotéka na jednom místě naleznete nabídky hypoték a nemovitostního financování všech bank – klient nemusí sám obcházet jednotlivé bankovní domy a složitě srovnávat jejich nabídky a své možnosti. Bezplatně zpracujeme analýzu klientových možností a nabídky financování ze všech bank. Kompletně a bezplatně vyřídíme celý úvěr. Díky naší kompletní nabídce, získaném postavení na trhu, benefitech a slevách pro naše klienty můžeme nabídnout zajištění toho nejvýhodnějšího financování, které je na trhu dostupné.
Naše nabídka se týká bezplatného zpracování všech typů hypotečního financování, úvěrů ze stavebního spoření, bezúčelových a spotřebních úvěrů, americké hypotéky. Součásti naších služeb je i zpracování pojištění. Jako jedna z mála realitních sítí spolupracujeme s většinou finančních institucí poskytující hypotéky.

Právní servis

• Analýza právních dokumentů developera
(rezervačních smluv, smluv o uzavření budoucí kupní smlouvy, kupních smluv aj.)
• Pro developery zajistíme vypracování všech právních podkladů potřebných k realizaci projektu se záměrem předejít možným problémům, které se mohou objevit v průběhu výstavby
• Zajištění právních kroků spojených s výstavbou
(prohlášení vlastníka, věcná břemena, řešení zástavních smluv aj.)
• Zajištění a organizace schůze pro ustanovení Společenství vlastníků jednotek
• Komunikace s Katastrem nemovitostí a jinými úřady
• Pomoc při řešení možných sporů
• Právní servis je zajištěn prostřednictvím advokátních kanceláří zkušených v této problematice

Základem bezpečné realizace jakéhokoliv obchodu je dokonalý právní servis.

Účetní a daňové poradenství

• Konzultace daňové problematiky účtování sazeb daní
• Řešení vyúčtování – vytváření platebních kalendářů
• Finální vyúčtování pro kupující při dokončení projektu

Stejně jako právní jsou i služby účetního a daňového poradenství důležitou součástí našeho servisu.
Vlivem neustále se měnících daňových předpisů, je rozhodující znalost jejich výkladu a správného účtování daně ve vztahu k pozemkům, stavbě a jejího rozdělení v rámci prohlášení vlastníka. Správná daňová optimalizace je důležitým faktorem z hlediska ošetření možných rizik, maximalizace zisku developera a jeho konkurence schopnosti na realitním trhu.

Monitoring investičních příležitostí

• Mapování trhu a investičních příležitostí
• Poradenství a vytipování atraktivních lokalit
• Sledování trendů v oblasti bytových standardů
• Monitoring developerských projektů
• Monitoring pozemků a projektů vhodných k realizaci výstavby

Každý investor hledá lukrativní možnosti pro své investice. Z hlediska realitního trhu se může jednat o vhodné pozemky nebo již schválené projekty, které pouze čekají na svoji realizaci.
Naší činností je monitoring takových příležitostí a jejich analýza. V některých případech má developer vlastní obchodní příležitosti, při kterých je pro něj nezávislá analýza zkušeného partnera nepostradatelná. Samozřejmostí je naše schopnost vyhledat vhodný pozemek nebo pozemek se schváleným projektem, odpovídající požadavkům investora.

Řada našich partnerů hledá investiční příležitosti a vítá naší spolupráci nejen při správě projektů, ale právě i při hledání nových obchodních příležitostí.

Lidské zdroje

• Sestavení týmu na základě požadavků
• Optimalizace činnosti z hlediska HR
• Vzdělávání

Základním předpokladem pro úspěch je pracovat s kompetentním týmem, kterému můžete důvěřovat. Chce-li společnost v dnešním světě něčím dlouhodobě vynikat a konkurovat, mohou to být pouze lidé, kteří vědí, proč ve společnosti jsou. Lidé, kteří jsou loajální, motivovaní a vzdělaní. Zavedení principů umožňuje nestavit fungování interních procesů ve firmě tak, aby prostřednictvím spokojeného pracovního týmu rostla i konkurenceschopnost a image cele společnosti.

Doplňkové služby

• Rychlá realizace prodeje nemovitostí kupujícího za účelem financování nákupu nemovitosti v developerském projektu
• Zpracování odhadu
• Zajištění služeb notáře
• Zajištění převodu energií
• Zajištění pronájmu bytů i nebytových prostor

Při prodeji developerských projektů se nejednou setkáváme s tím, že budoucí kupující řeší financování koupě nového bytu prodejem svého stávajícího bydlení. Tato doplňková služba je pro nás naprostým standardem. V převážné většině případů je pro kupujícího důležité synchronizovat okamžik prodeje své nemovitosti s přestěhováním do nového bytu. Mezi další doplňkové služby můžeme zahrnout zajištění služeb notáře, pomoc při zajištění odhadů, pomoc při převodu energií aj. Pronájem bytu nebo nebytových prostor je jako doplňková služba naprostou samozřejmostí.

Tato stránka používá cookies, pro Váš lepší uživatelský zážitek Rozumím Více informaci